Reklamy i ogłoszenia

Regulamin zamawiania ogłoszeń, reklam i insertowania

Zamówienie na zamieszczenie ogłoszenia/reklamy

Kilka słów o nas:
Obserwator Lokalny – tygodnik, ukazujący się od 19 lat na terenie powiatu dębickiego. Obejmuje swoim zasięgiem: miasto Dębicę, miasto i gminę Pilzno, miasto i gminę Brzostek oraz gminy: Czarna, Dębica, Jodłowa, Żyraków.

Nakład: 10 100 egz.
Format: A 3
Papier: gazetowy

W kioskach ukazuje się w każdy wtorek. Reklamy i ogłoszenia do bieżącego numeru przyjmujemy do piątku, wyjątkowo także w poniedziałek do godz. 11.00 (ogłoszenia ekspresowe do aktualnie przygotowywanego wydania – 100% dopłaty do ceny cennikowej). Ogłoszenia drobne przyjmujemy do poniedziałku, do godz. 11.00.

Zapraszamy
Wystarczy jeden telefon, nasz przedstawiciel przyjedzie do Państwa Firmy.

BIURO REKLAM I OGŁOSZEŃ
Dębica, ul. Żeromskiego 10
Tel. 14 670 42 34, kom. 609 516 600

fax. 14 670 42 34

Agnieszka Olsza – specjalista ds. reklam
Agata Pajura

e-mail: reklama@ol.com.pl

Zapraszamy codziennie, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.30

Dodaj komentarz